ZONWERING VOOR DE WINTERTUIN

Perfect zonlichtbeheer voor een optimaal wooncomfort

Of het nu gaat om een ORANGERIE®, GLASSHOUSE® of exclusieve veranda, alle KELLER-woonwintertuinen zijn omwille van hun gebouwspecifieke eigenschappen en het hoge percentage aan glas aangewezen op een doordacht zonlichtbeheer.
Hiertoe behoort in het algemeen een buitenliggende zonwering, hetzij in de vorm van raffstores of in de vorm van een verandazonwering, voor de naar het zuiden en het zuidwesten gerichte gebouwdelen.

Zonwering woonwintertuin lamellen buitenlamellen raffstores

Energie-efficiëntie

Bij de beschaduwingssystemen van WAREMA worden in één klap twee doorslaggevende voordelen gecombineerd, namelijk energie-efficiëntie door een duidelijk lagere nood aan airconditioning en persoonlijk welbehagen door aangename kamertemperaturen.

Volledig onzichtbaar

De speciale constructie met plat dak van KELLER biedt hierbij het grote voordeel dat bij de wintertuin de zonwering met raffstores in ongebruikte toestand volledig onzichtbaar blijft en deze pas bij het uitschuiven tevoorschijn komt.

Zonwering onzichtbaar plat dak verborgen

Intelligent zonlichtbeheer

De hoogwaardige WAREMA-verandazonweringen zijn perfect afgestemd op onze eisen inzake design, techniek en functionaliteit, die we ook stellen aan onze woonwintertuinen.

Moderne regel- en bedieningsconcepten verhogen het wooncomfort nog bijkomend en staan in voor het intelligent zonlichtbeheer.

Zonwering geïntegreerd lamellen wintertuin
Beschaduwing rolgordijnen raffstores binnen wintertuin

Choose your language: