IMPRINT

Copyright © 2019 KELLER AG/SA
Alle rechten voorbehouden

KELLER AG
38-40, route de Wilwerdange
L-9911 Troisvierges

Verantwoordelijke uitgever / vertegenwoordigd door:

de heer Serge NIEDERKORN, CEO

Contact:

Telefoon: +352 97 80 21-1
Telefax:  +352 97 80 23
E-mail:   info@kellerag.com

Btw-nummer:

Btw-nummer cf. wetgeving op de omzetbelasting:
LU14362568

Verantwoordelijke voor de inhoud cf. § 55, paragraaf 2 RStV:

Natalia ZABOZHENKO
KELLER AG
38-40, route de Wilwerdange
L-9911 Troisvierges

Ontwerp, vormgeving:
KELLER AG

Redactie: KELLER AG
Foto's: KELLER-archief, Stephan Offermann Photography, Oikos, Kompotherm, Anthony Reuter

Programmering:
Media-Planning.lu Sarl

Opmerking:

Teksten, afbeeldingen, grafieken, geluid, animaties en video's, evenals hun ordening op deze website zijn onderhevig aan de wet op het auteursrecht en andere beschermde wetten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doelen worden gekopieerd, verspreid of gewijzigd, noch toegankelijk gemaakt voor derden. De website bevat bovendien afbeeldingen waarvan het copyright berust bij derde partijen.
Deze website werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen de verantwoordelijke uitgever en de producenten de juistheid en nauwkeurigheid van de aangeboden informatie niet garanderen. Elke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van deze website, hetzij direct of indirect, wordt uitgesloten.

Gebruiksrechten:

De geestelijke eigendom die deze website bevat, is auteursrechtelijk beschermd. Door de publicatie van deze website kennen de producenten geen licentie voor het gebruik van deze eigendom toe aan derden. De producenten kunnen niet voor de door de klant en diens redacteurs ingevoegde, resp. voor de ter beschikking gestelde inhoud (teksten, afbeeldingen, links inclusief de gebruiksrechten) verantwoordelijk worden gesteld.

Beperking van aansprakelijkheid:

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze pagina's werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. We kunnen echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij cf. § 7 paragraaf 1 van de TMG verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina's, overeenkomstig de algemeen geldende wetten. Overeenkomstig §§ 8 tot 10 van de TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om meegedeelde of opgeslagen externe informatie te bewaken of om naar omstandigheden te zoeken die een aanwijzing zijn voor activiteiten in strijd met de wet. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van de informatie overeenkomstig de algemeen geldende wetten blijven echter onverminderd van kracht. Een aansprakelijkheid desbetreffende is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van het ter kennis nemen van een concrete inbreuk op de wet. Bij het bekend worden van dergelijke inbreuken op de wet zullen we deze inhouden onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

De door ons aangeboden inhoud bevat links naar externe webpagina's van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij ook niet instaan voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het ogenblik van het plaatsen van de links gecontroleerd op mogelijke inbreuken op de wet. Inhoud in strijd met de wet was op het ogenblik van het plaatsen van de links niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina's kan echter zonder concrete aanknopingspunten van een inbreuk op de wet billijkerwijze niet worden gevergd. Bij de bekendmaking van inbreuken op de wet zullen we de betreffende links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de exploitant van de website opgestelde inhoud en werken op deze pagina's zijn onderhevig aan de Luxemburgse en internationale wetten op het auteursrecht. De reproductie, bewerking, verspreiding en elk type gebruik dat buiten de grenzen van het auteursrecht valt, vereist de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur, resp. opsteller. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegelaten voor privaat, niet-commercieel gebruik. In zoverre de inhoud op deze pagina's niet door de exploitant werd opgesteld, werd het auteursrecht van derden gerespecteerd. In het bijzonder wordt inhoud van derde partijen als dusdanig aangeduid. Indien u desondanks toch een inbreuk op het auteursrecht opvalt, vragen wij u om dit aan ons te melden. Bij de bekendmaking van inbreuken op de wet zullen we de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Gegevensbescherming

Het gebruik van onze website is normaal gezien mogelijk zonder het opgeven van persoonsgegevens. In zoverre op onze webpagina's persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) dienen te worden opgegeven, gebeurt dit steeds en voor zover mogelijk op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet overgemaakt aan derden.

Wij wijzen u erop dat de overdracht van gegevens via het internet (bv. bij de communicatie per e-mail) beveiligingsgaten kan vertonen. Een waterdichte bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Er wordt uitdrukkelijk bezwaar gemaakt tegen het gebruik van in het kader van de impressumverplichting openbaar gemaakte contactgegevens door derden voor de overdracht van niet uitdrukkelijk gevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van de webpagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van ongewenste toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

Verklaring i.v.m. de gegevensbescherming voor het gebruik van Facebook-plug-ins (Like-knop)

Op onze pagina's zijn er plug-ins geïntegreerd van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. De Facebook-plug-ins op onze website herkent u aan het Facebook-logo of de 'Like-knop'. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt er door de plug-in een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook verkrijgt hierdoor de informatie dat u met uw IP-adres onze website hebt bezocht. Wanneer u de 'Like-knop' van Facebook aanklikt terwijl u ingelogd bent op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's doorlinken naar uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's toekennen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de webpagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens, noch van de manier waarop Facebook er gebruik van maakt. Meer informatie hierover vindt u terug in de verklaring over gegevensbescherming van Facebook onder de-de.facebook.com/policy.php

Wanneer u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze webpagina's aan uw Facebook-gebruikersaccount kan toekennen, log dan uit van uw Facebook-gebruikersaccount.

Verklaring over gegevensbescherming voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in het algemeen naar een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. In het geval van de activering van de IP-anonimisering op deze webpagina wordt uw IP-adres door Google echter eerst afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website gaat Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om verslagen over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden services te realiseren voor de exploitant van de website. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

U kunt het opslaan van de cookies door een overeenkomstige instelling van uw browser-software verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet volledig over alle functies van deze website kunt beschikken. U kunt bovendien de registratie door Google van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen wanneer u de via onderstaande link beschikbare browser-plug-in downloadt en installeert: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Verklaring over gegevensbescherming voor het gebruik van Google +1

Registratie en overdracht van informatie:
Met behulp van de Google +1-knop kunt u informatie wereldwijd openbaar maken. Via de Google +1-knop verkrijgt u net als andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op dat u voor een bepaalde inhoud +1 gegeven hebt, als de informatie over de pagina waarop u zich bevond bij het klikken op +1. Uw +1-toekenningen kunnen als verwijzingen samen met uw profielnaam en uw foto worden opgenomen in Google-diensten, zoals bijvoorbeeld in zoekresultaten, in uw Google-profiel of op andere plaatsen op websites en in advertenties op het internet.
Google registreert informatie over uw +1-toekenningen om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om de Google +1-knop te kunnen gebruiken hebt u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig dat tenminste de voor het profiel geselecteerde naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In veel gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen, die u bij het delen van inhoud via uw Google-account hebt gebruikt. De identiteit van uw Google-profiel kan worden getoond aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of die over andere identificerende informatie van u beschikken.

Gebruik van de geregistreerde informatie:
Behalve voor de hierboven uiteengezette gebruiksdoeleinden wordt de door u ter beschikking gestelde informatie gebruikt overeenkomstig de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming van Google. Google maakt mogelijk samengevatte statistieken over de +1-activiteiten van de gebruikers openbaar, resp. geeft deze verder aan gebruikers en partners, zoals bijvoorbeeld uitgevers, adverteerders of gelinkte websites.

Verklaring over gegevensbescherming voor het gebruik van Twitter

Op onze webpagina's zijn functies van de Twitter-dienst geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de functie 'Re-Tweet' worden de door u bezochte webpagina's met uw Twitter-account gelinkt en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Hierbij worden ook gegevens overgedragen aan Twitter.

Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de webpagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens, noch van de manier waarop Twitter er gebruik van maakt. Meer informatie hierover vindt u in de verklaring over gegevensbescherming van Twitter onder twitter.com/privacy.

De instellingen voor uw gegevensbescherming bij Twitter kunt u in de account-instellingen wijzigen onder twitter.com/account/settings.

Bronnen: eRecht24-disclaimer, eRecht24-verklaring over gegevensbescherming voor Facebook, Google Analytics-bepalingen, Google +1-verklaring over gegevensbescherming, Twitter-bepalingen. Gegenereerd met de door eRecht24 ter beschikking gestelde Impressum-generator.

 


Choose your language: